Recenze

Zásady ochrany osobních údajů

Kratombird.cz a naše maloobchodní pobočky respektují vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.

Jakékoli obavy našich vážených zákazníků a návštěvníků našich webových stránek řešíme s rozvahou a péčí, zejména ty, které se týkají používání osobních údajů a bezpečnosti dat. Naše zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) byly zavedeny, aby chránily vaše soukromí a přispívaly k bezpečnému a bezpečnému online nakupování. Tyto zásady se vztahují na naše webové stránky www.kratombird.cz a na prodejní, zpravodajské a marketingové aktivity, včetně prodeje prostřednictvím našich maloobchodních míst a jakýchkoli jiných/všech způsobů. Zásady chrání informace uchovávané od spotřebitelů, kteří nám je poskytli prostřednictvím našich webových stránek. Není určen k ochraně obchodních informací. Když používáte naše webové stránky, automaticky souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů. Bez ohledu na naše Zásady ochrany osobních údajů požadujeme, aby si zákazníci přečetli a souhlasili s našimi Všeobecnými podmínkami používání našich webových stránek nebo nákupu našich produktů. Vaše používání našich webových stránek představuje váš úplný úplný a neochvějný souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.

Postupem času se naše zásady ochrany osobních údajů mohou změnit. Je pro nás důležité zlepšovat nakupování a zkušenosti našich zákazníků s webem. Postupem času využíváme nové technologie a systémy k vylepšení našich služeb. Občas si prostudujte naše zásady a podmínky, abyste měli aktuální informace o našich nejnovějších postupech. Můžeme vás upozornit prostřednictvím nejnovějších e-mailových informací, pokud se některá z našich zásad změní, zejména pokud máte na našem webu registrovaný účet. Když budete nadále používat naše webové stránky, budete i nadále souhlasit s jakýmikoli změnani Zásad.

Shrnutí našich zásad ochrany osobních údajů

Zásady vysvětlují a shrnují, jak shromažďujeme, chráníme a používáme vaše osobní údaje.

Kapitoly:

  • Typ informací, které Kratombird.cz shromažďuje od jednotlivců, kteří používají naše webové stránky.
  • Jak používáme výše uvedené informace a co se o vás dozvídáme díky našemu vztahu mezi obchodem a spotřebitelem
  • Jak kratombird.cz používá „cookies“ nebo „IP adresy“
  • Podmínky, za kterých bychom sdíleli vaše osobní údaje a co by to zahrnovalo
  • Opatření, která kratombird.cz přijímá, aby zajistila vaše informace a chránila je před zveřejněním mimo naše zásady
  • Okolnosti, za kterých můžete získat přístup ke svým osobním údajům, které jste poskytli kratombird.cz, včetně opravy těchto informací, omezení používání těchto informací kratombird.cz nebo jejich odstranění z našich záznamů

Typ osobních údajů, které naše webové stránky a prodejní místa shromažďují

Kratombird.cz shromažďuje a uchovává informace, které nám poskytnete, na základě toho, když u nás nakupujete. Když si například vytvoříte registrovaný účet, přihlásíte se, vyhledáte, zadáte a/nebo zaplatíte svou objednávku, zadáte propagační akci, vyplníte průzkum nebo si promluvíte s naším oddělením péče o zákazníky. Běžné informace, které nám jsou poskytovány, zahrnují jména, adresy, e-mailové adresy, preference produktů, kontaktní informace, četnost nákupů atd. Tyto informace můžeme použít k poskytování lepších služeb nebo propagací, které jsou zaměřeny na vás.

Jak Kratombird.cz používá vaše osobní údaje

Poskytnout našim zákazníkům výjimečný zážitek z nakupování je jedním z našich hlavních cílů. Nepředáváme a nikdy neprodáme žádné z vašich osobních údajů žádným třetím stranám nebo jiným společnostem z jakéhokoli důvodu. Mohou existovat nepřidružené třetí strany, nebo některé z našich přidružených společností, které by vám chtěly poskytovat své vlastní služby nebo produkty. Nezveřejňujeme a nikdy nezveřejníme žádné z vašich osobních údajů těmto stranám, pokud jste nás o to výslovně nepožádali nebo pokud bychom nezískali povolení.

Vaše osobní údaje sdílíme s našimi přidruženými společnostmi nebo třetími stranami pouze tehdy, když s nimi máme smlouvy o poskytování konkrétních služeb naším jménem, ​​například pro marketingové účely. Každá společnost, která je nasmlouvaná, aby pro nás pracovala, je povinna zachovat důvěrnost osobních údajů jakékoli strany našich zákazníků a použít je pouze pro služby, které dokončuje. Můžeme být povinni ze zákona nebo soudního řízení zveřejnit vaše osobní údaje. Můžeme být požádáni o zveřejnění vašich osobních údajů, abychom se chránili před zločiny, jako je podvod, nebo abychom vymáhali naši smlouvu s vámi. Naším cílem je poskytnout vám dostatek informací v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Smluvních podmínkách, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí, která jsou rozumná v tom, jak se rozhodnete pokročit v používání našich webových stránek nebo sdílet své informace. Tyto osobní údaje shromažďujeme několika způsoby:

  • Používání našich webových stránek: Kratombird.cz nebo naši autorizovaní poskytovatelé služeb mohou dohlížet na vaši online aktivitu, preference a transakční informace, jako je vaše IP adresa, operační systém nebo prohlížeč) související s používáním našich webových stránek nebo nákupem našeho produkty. Kratombird.cz může tyto informace použít k tomu, aby nabídl lepší zážitek nebo usnadnil používání webu, zaznamenal používání webu nebo byl ostražitý před bezpečnostními hrozbami. Kratomnbird.cz, kromě svých autorizovaných servisních partnerů, může sledovat vzorce provozu prostřednictvím interní analýzy.
  • Transakce online: Shromažďují se informace o vás a o tom, kdy nakupujete. Není nutná žádná registrace, ale pokud si kromě dalších funkcí spojených s „Můj účet“ přejete uložit své dodací údaje, historii objednávek nebo body odměn, možná nám budete muset poskytnout kontaktní údaje. To může mimo jiné zahrnovat následující: jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, preferenci platby, preference produktů atd., zejména když si u nás otevíráte účet. Kratombird.cz vám může pomoci s otevřením účtu a vytvořením uživatelského ID a hesla, abyste zajistili ochranu vašich osobních údajů ve vašem účtu.

Naše bezpečnostní opatření

Naše interní opatření pro zabezpečení dat omezují přístup k informacím zákazníků pouze na zaměstnance, kteří k tomu mají oprávnění, zatímco ti vyžadují přístup k plnému plnění svých povinností pouze pro každodenní obchodní aktivity na Kratombird.cz. Udržujeme firewally, různá zabezpečení a také používáme Shopify jako webovou platformu, která je známá vysokou úrovní zabezpečení, včetně šifrování SSL.

Vzhledem k tomu, že všechny objednávky zadané prostřednictvím našich webových stránek vyžadují offline platbu (platba, která není zpracována prostřednictvím našich webových stránek, ale na základě vaší vlastní vůle, včetně Interac e-Transfer nebo zvolení COD (vyzvednutí na dobírku), nebudou vaše osobní finanční údaje riziko v důsledku jejich uložení nebo uložení v našich databázích. Jakékoli další osobní údaje jsou chráněny prostřednictvím zabezpečených účtů a ochrany, k nimž mají přístup pouze naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke zpracování vaší objednávky. Samozřejmě bez ohledu na naše rozsáhlá bezpečnostní opatření a závazek vůči vaší soukromí a bezpečnost, u jakéhokoli typu informací poskytovaných přes internet nelze zaručit, že budou zcela bezpečné. Kratombird.cz proto nemůže zajistit ani zajistit absolutní bezpečnost jakýchkoli informací, které nám poskytnete online, prostřednictvím našich webových stránek nebo jinak. a plně souhlasíte s tím, že tak činíte na vlastní nebezpečí. Kratombird.cz vás upozorní, pokud to bude nutné a v takovém rozsahu, abyste byli schopni identifikovat hrozbu a přijmout vhodná ochranná opatření, pokud by došlo k porušení vaší důvěrnosti a osobních údajů. Toto oznámení bude zasláno na váš aktuální e-mail, pokud jste nás neinformovali jinak.

Cookies a ich používanie

„Cookies“ jsou malé kousky informací, které jsou uloženy ve vašem osobním počítači a které lze později načíst. Naše běžná použití cookies se používají pro administraci, například pro uložení hesla, abyste se nemuseli přihlašovat pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky a svůj účet. Soubory cookies, které používáme, nebudou v žádném případě obsahovat informace, které by komukoli umožnily vás jakýmkoli způsobem kontaktovat. Pokud jsou vám soubory cookies nepříjemné, jako uživatel webových stránek můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookies odmítal a deaktivoval jejich možnosti.

Odkazy na jiné stránky obsahující naše webové stránky a branding společnosti

Naše webové stránky mohou občas obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Kratombird.cz nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů těchto stránek, ani za ně nenese odpovědnost, protože se mohou lišit od našich vlastních. Přečtěte si prosím jejich konkrétní Zásady ochrany osobních údajů, abyste zajistili, že budete spokojeni s bezpečností vašich osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na vaše osobní údaje, které shromažďujeme při používání našich webových stránek.

Preference pro přístup ke kontaktům a osobním informacím

Můžete si zvolit, jak použijeme vaše údaje, konkrétně při registraci k online účtu tím, že se odhlásíte z odběru propagačních e-mailů. Pokud si nepřejete dostávat e-maily, můžeme vás podle potřeby kontaktovat za účelem zpracování jakýchkoli objednávek nebo servisu vašeho účtu. Své preference kontaktu můžete změnit tak, že nás kontaktujete na adrese info@kratombird.cz nebo si vyberete „preference aktualizace“ ve spodní části všech e-mailových akcí, které vám zašleme.

Udržujte prosím své osobní údaje nebo informace o účtu správné a aktuální, abychom vám mohli i nadále poskytovat ty nejlepší služby. Pokud jsou tyto informace neúplné nebo neaktuální, nebo si přejete cokoliv změnit, kontaktujte prosím zákaznický servis prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

Pokud požadujete další informace týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na každého, kdo používá naše webové stránky, bez ohledu na to, kde se nacházíte. Tím, že nám poskytnete jakékoli údaje, souhlasíte s tím, že tyto údaje použijeme.

Naše webové stránky nejsou určeny pro použití osobám mladším 18 let, bez ohledu na souhlas rodičů. Naše služby ani produkty nebudeme nikdy poskytovat žádné nezletilé osobě.

Zajistěte prosím utajení hesel a jakýchkoli informací o účtu při používání našich webových stránek, protože Kratombird.cz nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud by byl váš účet jakkoli narušen.

Oznámení o ochranné známce

Kratom Bird, www.kratombird.cz a její přidružené společnosti.

Nothing Nothing


SEK is Now Our Standard Currency for Payments

Please be aware that we have discontinued our partnership with PayU and have now partnered with Viva Wallet for all our payment processing needs. However, it's important to note that Viva Wallet processes payments in Swedish Krona (SEK). We understand this change from Euro to SEK might be significant for our customers. To assist with this transition, our website will continue to display prices in Euros to provide a clear reference for the exchange rate between SEK and Euro. During the checkout process, please note that the total amount will be presented in SEK, and the final charge will be made in SEK.